ÜLEVAADE:

ILUUM HECT Süsteemi teesid on kogumik kepikõnni alaseid teadmisi, teooriaid ja arvamusi, mida ILUUMi meeskond on kogunud üle 20 aastase kollektiivse kogemusega kepikõnni valdkonnas ning meie toodetesse, tootearendusse ja teavitustöösse integreerinud. 

Def. tees - juhtmõte, põhiseisukohtka loog väide, mida tõestatakse, kaitstakse v. kummutatakse. (Eesti keele seletav sõnaraamat veebis, 2017)

TEESID:

Tees nr.1 "Kepikõnni võlu seisneb keha biomehaanikast tulenevatest piirangutest, teisisõnu kõndida saab ainult nii kiiresti enne kui jooksma asute. Iga keha on erinev, iga keha kiirus on erinev. Küll aga täpselt nagu purjekale saab peale panna liiga suure purje saab inimene võtta kätte liiga pikad ja lihaseid ülekoormava või liiga lühikese ja rühti moonutava kõnnikepid. HECT süsteemi iseärasus seisneb selle sulandumisoskuses, inimesest lähtuv disaini protsess tagab ühtimise kasutaja biomehaanikaga."

Tees nr.2 "Väära sooritust, eriti sportliku vale sooritust võib võrrelda laine uhtumisega vastu kalju seina, kus ookean on sooritus ja kalju meie keha. Laine või kaks, mõni tosin, isegi sada ei tee märkimisväärset vahet aga aastate möödudes muutub kalju järjest järsemaks kuni lõpuks ookeani variseb. Sarnaselt kaljule kulutab vähehaaval, kuid järjepidevalt meie keha igasugune ebaloomulik liikumine tulenevalt sobimatust varustusest. HECT süsteem muudab võimalikuks kepikõnni korrektse soorituse, mis jäljendab tavalist kõndimist, sest kepid on teie kehale vastava pikkusega. Teie kehast saab savi, mida treening voolib, mitte kalju, mis üks hetk ja järsku järgi annab ning lainetesse uputatakse."

Tees nr.3 "Kepikõnni leidlikkus tuleneb peamiselt asjaolust, et see tegevus jäljendab tavalise kõndimise liigutusi, lisaks kaasates ja aidates ülakeha keppide kasutusega. Niivisi saavutabki kepikõnd oma turgutava ja aeroobse olemuse, jäädes samalajal lihtsasti sooritatavaks. Sellest olenemata eksisteerivad laialt levinud valemid õige kepi pikkuse leidmiseks turunduse mugavusena mitte juhtatava informatsioonina. Kõndimise ajal ei moodusta meie küünarvarred mitte kunagi 90 kraadist nurka (teie pikkus x 0,7 võrdub jämedalt sama tulemusega) ja kepikõnd jäljendab tavalist kõndi. HECT Süsteem lahendab selle probleemi integreerides vajalikud kalkulatsioonid reguleerimise skaalale nii, et teie pikkus võrdub teie kepi pikkusega. See võimaldab Teie kehal järgida enda biomehaanikat (loe: instinkte) ja jäljendada tavalist kõndimist."

Teadanne: Kogu sellel lehel (HECT Süsteemi Teesid) leiduvat informatsiooni võib jagada ainult tingimusel, et selgelt nähtav viide autorile, ILUUM, ja otse link allikani lisatakse jagatud materjali juurde.